Home » Uncategorized » Visual thinking strategies vragen

Visual thinking strategies vragen

Visual Thinking Strategies is een op discussie gebaseerde pedagogische en therapeutische methode om naar kunst te kijken en is ontwikkeld voor Musea, Onderwijs en Zorg. Ze vragen van de kijkers om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Aan de hand van een aantal vragen brengt hij een discussie op gang.

Ze zetten de kijkers aan om nauwkeurig. Terwijl VTS gebaseerd is op het stellen van drie open vragen bestaan er meer dan twintig verschillende Thinking Routines afhankelijk van de .

Een workshop Visual thinking strategies (VTS) van uur voor MBO. Uw studenten nemen eerst de tijd om naar een kunstwerk te kijken. De gespreksleider brengt daarna de discussie op gang met een aantal specifieke open vragen. Na lessen in het Rijksmuseum, Stedelijk en Hermitage. De vraag “Wat gebeurt hier?

Hierdoor worden deelnemers gestimuleerd om goed te . Een week later kom je ook écht te weten wat er in beeld gebeurde.

VTS is een methode waarbij een groep mensen door middel van een geleide discussie met open vragen met elkaar in gesprek gaan over een kunstwerk. De methode is door het New Yorkse Museum of Modern Art ontwikkeld om bezoekers op een bewuste manier naar kunst te laten kijken, waardoor wat ze hebben gezien . Daar raakte hij zes jaar geleden, op terugreis naar Nederlan in gesprek met een Nederlandse die in een Amerikaans museum met de VTS-methode werkte. De aanpak leert mensen open en zonder oordeel waarnemen,.

Ik merk dat de kinderen die bij mij in de klas VTS doen, zich de drie vragen eigen maken. Die vragen zijn geautomatiseerd. Open mindedness is te leren . Tijdens het kijken naar. De kernvragen zijn: wat gebeurt er op deze afbeelding, waaraan zie je dat en wat is er nog meer ontdekken.

Door het samen kijken naar. With this one question and a carefully chosen work of art, teachers can start their students down a path toward deeper learning and other skills now encouraged by t. Het gesprek komt uit de deelnemers zelf, er is geen goed of fout. Deze methode, Visual Thinking Strategie , wint . VTS cultivates an evolving, global community of practitioners in schools , . Waar begint de sessie mee?

Welke drie vragen hoor je de facilitator steeds opnieuw stellen?

Wat doet de facilitator met de observaties en hoe doet hij dat? Hoe wordt de sessie afgerond? Toepassing binnen neurorevalidatie.