Home » Uncategorized » Voorbeeld straatwerkplan

Voorbeeld straatwerkplan

Voor aannemer en onderaannemer). Randvoorwaarden straatwerk. Straatwerkplan (Ingevuld voorbeeld ). Model straatwerkplan (ingevuld voorbeeld ). ProjectnaaHerinrichting Klinkerallee te Tegelen. In dat geval zal er met de gemeente (gebruik van openbaar terrein) en nutsbedrijven. Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld.

Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan. Beschrijf in het straatwerkplan , schets of tekening welk deel machinaal en welk deel handmatig uitgevoerd wordt. Zorg dat stenen die handmatig verwerkt worden niet meer wegen.

Handbediende klem op wielen voor bestraten. Maak voorafgaande aan het werk een straatwerkplan en maak daarin altijd de afweging mechanisch straten versus handmatig straten. Houdt u aan de afspraken zoals vastgelegd in het A-blad.

Individuele maatregelen. Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Een voorbeeld daarvan is De Wielwijck in Hedel. Van Hattum en Blankevoort is dit werk ingegaan in nauwe samenwerking met.

KWS Infra, vestiging Utrecht. Dit omdat een deel van het werk bestaat uit GWW werkzaamheden. Bernhard- plein Utrecht. Controle uitgevoerd op de asfalt- molen KAS te Staphorst, enkele opmerkingen m. Frezen teerhoudend asfalt. Situering: Industrieweg.

Totale breedte m en groter. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een . Betreft : Opstellen en bijhouden van een. Onder bestekspost is een voorbeeld van. Het straatwerkplan binnen één week na opdracht. Zij maken de uitzonderingen die er bestaan om handmatig te straten, tot regel.

Ingewikkelde patronen laten zich soms lastig mechanisch leggen. Handmatig straten mag dan, mits de hierbij behorende regels zoals straatwerkplan , taakroulatie, rust en het logboek in acht worden genomen. Ook moet hij het machinaal straten in het ontwerp van de straat. Laat machines jaarlijks keuren. Hou instructiekaarten up-to-date.

Tevens zal de Nota worden verstuurd naar de bestekshouders voor zover bij de aanbesteder bekend. Of opdrachtgevers die zaken voorschrijven, waar dit niet geoorloofd is. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare kennis te bundelen.