Home » Uncategorized » Voorbeeld verslag proeve van bekwaamheid

Voorbeeld verslag proeve van bekwaamheid

Het document wat u nu voor u heeft is mijn reflectieverslag van de proeve van bekwaamheid voor de deelkwalificatie “Intensief Klinische Zorg II” (hierna afgekort tot. IKZ II). Deze deelkwalificatie is het vervolg op de deelkwalificatie Intensief Klinische Zorg.

I (IKZ I), welke ik vorige praktijk leer periode op dezelfde afdeling . Voor u ligt de proeve van bekwaamheid voor analist van diverse richtingen en uitstroomdifferentiaties, werkproces 3. Als afronding van de proeve maakt de kandidaat een schriftelijk verslag en houdt hij een mondelinge presentatie, gevolgd door een discussie.

Verslaglegging van de voorbereiding op de proeve meewerkend voorman. Beschrijf het project dat je praktijkopleider heeft uitgekozen. Een voorbeeld staat in het arrangement stage. Jij signaleert en handelt klachten af.

Reflectieverslag afronding POP aan de hand van de STARR methode. Inhoudsopgave onderdeel proeven van bekwaamheid. Doel Het methodisch werken en denken bevorderen zodat leerlingen dit kunnen toepassen in verschillende situaties.

Proeven van bekwaamheid. Bekwaamheid bestaat uit opdrachten en twee observaties in de praktijk. The Occult in Your Livingroom NL Dutch subs ondertitel. In de eerste observatie voer je een intakegesprek met ouders van een kind.

Je schrijft een evaluatieverslag van een Plan van Aanpak en bespreekt dit met de. Hiermee verklaart deze ook dat het bijbehorende beroepsproduct authentiek is, door jou gemaakt. In geschreven bewijsstukken (bijvoorbeeld rapportages, casusverslagen of behandelplannen) moeten. Of je voldoende bent ingegaan op de aangegeven punten en. Of deze voldoende zijn toegelicht met eigen voorbeelden.

Ik kan uitleg geven met een voorbeeld noemen of tonen. Het verslag moet voldoen aan de . Tijdens het examen voert de kandidaat een (aantal) opdracht(en) uit in de beroepspraktijk. Door de opdrachten goed uit te voeren, toont de kandidaat aan dat de kerntaken en werkprocessen voldoende beheerst worden.

Na de uitvoering van de opdrachten van de proeve van bekwaamheid volgt een portfoliobeoordeling. Verwijst in minimaal één reflectieverslag naar een kennisbron (boek, website, deskundige) en beschrijft wat deze kennisname opleverde . Bij een voldoende van de theoretische toets gaat de deelnemer in de praktijk onder begeleiding aan de slag met de proeve van bekwaamheid bestaande uit opdrachten die uitgevoerd dienen te worden en waarvan een verslag dient te worden gemaakt.

De beide opdrachten dienen met een voldoende vanuit de praktijk .