Close

Waarom zijn rituelen belangrijk

Ongeacht de specifieke verscheidenheid van sociale rituelen en hun diversiteit in tijd en ruimte, lijkt het bestaan van dergelijke praktijken universeel te zijn. Op een bepaald moment ontstaat er een ritueel omdat daar een behoefte aan bestaat. Een ritueel is een serie . Voorbeeld Christendoelke dag bidden, voor en na het eten.

En de diensten in de kerken gaan vaak ook volgens een strak schema. Waarom al die rituelen ?

Lange tijd werden rituelen als achterhaald beschouw maar mensen hebben rituelen nodig. En vooral onze kinderen hebben ze nodig. Want ze bieden hen steun en houvast. Dagelijkse rituelen We beseffen het vaak niet, maar veel mensen hebben tal van veelal kleine rituelen die op een dag in een bepaalde volgorde gedaan moeten worden. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom iemand – soms zonder zich er bewust van te zijn – met dit soort alledaagse rituelen werkt.

Loop in gedachten eens een gemiddelde dag door in je hoofd en bedenk welke rituelen jullie hebben. Je bewust zijn van deze gewoonten is belangrijk omdat je als je ongemerkt iets verandert je . Rituelen spelen een belangrijk rol in je leven.

Hoever we ook terugkijken in de geschiedenis, steeds ontdek je de restanten van ooit uitgevoerde rituelen. Er zijn rotstekeningen en vele beelden bewaar waarop mensen in rituele houdingen staan. Oude geschriften geven volledige . Voor het slapengaan een verhaaltje voorlezen, elke woensdag patat halen en op vakantieochtenden samen naar de bakker lopen voor croissantjes: je doet het met een hoger doel. Pasen: belangrijk liturgische feest, ze vieren zijn opstanding.

Bij rituelen horen symbolen, en die symbolen zijn als ware de eerste taal, dus die geeft een snelle betekenis, maar het ritueel wat daarbij hoort is de betekenis van het symbool. Ze maken zichtbaar en voelbaar wat anders vervliegt of voorbij snelt in de waan van de dag en het snelle ritme van ons leven: blijdschap, verwondering, geborgenhei . De cirkel van het leven. Wat zijn voor jullie speciale momenten, mensen of gebeurtenissen in jullie gezinsleven die je terugkerend wilt benoemen, vieren of herdenken. Welke voor jullie passende vorm kun je kiezen om er een terugkerend ritueel van te maken.

En waarom is dat belangrijk ? Het zal nu duidelijk zijn wat feesten en rituelen met elkaar te maken hebben. Misschien voer jij sommige . Toch vinden we het belangrijk om bij de verschillende fasen in het leven stil te. En wie in de kerk trouwt, krijgt wel eens bij het verlaten van de kerk een lading droge rijstkorrels over zich heen gestrooid.

Voorlezen aan jonge kinderen is nauw verbonden met rituelen : het verhaaltje voor het slapen gaan of het voorlezen in de speciale voorleesstoel. M aar wat zijn rituelen en waarom zijn rituelen bij het voorlezen nu juist zo belangrijk ? Ik leg het prentenboek in mijn handen alsof het een grote, kostbare schat is en, heel .

Wat maakt een vaste dagindeling en dagelijkse rituelen belangrijk ? Zou je de dagelijkse rituelen kunnen zien als het akkoordenschema waaromheen je het leven improviseert? Nietschze is beroemd om zijn wandelingen, maar ook Erik Satie en Jane Austen maakten elke dag een wandeling. Wat is het verschil tussen routines, tradities en rituelen en op welke manier kunnen ze belangrijk zijn voor je gezin? Als ouder hoor je waarschijnlijk vaak dat het belangrijk is dat je een duidelijk ritme voor je kind hebt en dat er vaste gewoonten zijn. Topsporters, schrijvers, kunstenaars hebben rituelen , maar waarom ? Zou jij ook rituelen kunnen gebruiken en wat zijn de voordelen van rituelen ? Soms worden tradities en rituelen als ouderwets en stoffig gezien.

Wordt er in een keer korte metten mee gemaakt en moet alles anders. Terwijl ze zo belangrijk zijn.