Home » Uncategorized » Wat is visual thinking

Wat is visual thinking

Ze vragen van de kijkers om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Waarom Visueel Denken zo belangrijk is voor bedrijven en organisaties is. Ook wordt uitgelegd wat precies Visueel Denken is. Of het nu gaat om een lang verhaal, complexe visie of het plaatsen een probleem in ander daglicht.

In mijn ervaring zijn er drie voorwaarden om een goede visual thinker te worden. Ten eerste moet je begrijpen wat het belang is van visual thinking en waarom het werkt.

En al snel werd duidelijk: deze grensverleggende verzekeringsmaatschap- pij gaat verder dan België, ze richt zich op de maan en daar voorbij! Maar wat is “visual thinking ” eigenlijk? Herhaal en vat samen wat er wordt gezegd. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Deelnemers ervaren dat iedereen anders kijkt.

Een week later kom je ook écht te weten wat er in beeld gebeurde. Een domme hond of Wind uit . Met behulp van kunst leren kinderen onder begeleiding nauwkeurig te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat ze zien en actief deel te nemen aan het gesprek. Reflecteren op kunst is een integraal onderdeel van VTS.

VTS Nederland traint mensen in het begeleiden van VTS gesprekken. We beschikken over een uitgebreid curriculum dat de methode toepasbaar maakt in verschillende (onderwijs) omgevingen. Het gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Ik heb al heel wat boeken aangeschaft, en sommigen ook weer teruggestuurd. Ik hou van aantekeningen maken, beetje schetsen.

Sinds vorig jaar ben ik hier echt mee aan het oefenen om het beter te doen. Niet alleen aantekeningen die ik zelf kan lezen, . Deze achtergrondinformatie helpt je bij het stellen van de juiste vragen. Ten tweede is het handig om een aantal praktische tools in de . De trainer zorgt ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om de eigen visie en associaties te benoemen. Je kijkt zelf en door de ogen van de ander. Een methode om naar kunst te kijken waarbij de kijker centraal staat.

Op een open wijze en zonder oordeel kijken naar kunst. De gespreksleider is geen bron van . Op deze wijze kan men tot een juist oordeel komen over wat men moet doen of geloven en kan men pro- blemen op een adequate manier oplossen. It is common in approximately 60– of the general population. Real picture thinkers, those who use visual thinking.

Thinking Strategies (VTS) toegevoegd.

VTS cultivates an evolving, global community of practitioners in schools , .