Home » Uncategorized » Aat afasie

Aat afasie

De Verkorte Tokentest is te gebruiken bij het diagnosticeren van een afasie. Er zijn twee versies, bij beide zijn de opdrachten beschikbaar in ruim talen. De Token test Perspex: de . AAT worden mensen met afasie gescheiden van mensen zonder afasie.

Tevens worden de afatische . De AAT bestaat uit zes subtests. Patty Graetz, Ria De Bleser, Klaus Willmes, Uitgever Hogrefe Uitgevers. Bovendien werd onderzocht of een verkor- ting van de afnameduur van.

Om een indruk te krijgen van de verbale communicatie kan de. Amsterdam-Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheid . Zoals gezegd is het doel van de AAT een algemeen beeld te krijgen van de afasie. Dergelijke kennis is noodzakelijk voor het opstellen van een therapieplan. Zo is na afname bijvoorbeeld duidelijk dat een patiënt moeite heeft met het vinden van de . Daarnaast leent de test zich goed voor de evaluatie van afasiethe- rapie en het vastleggen van het herstelverloop. Bij het beschrijven van de diagnostiek in dit boek zijn we steeds . Centraal voor het bepalen van de aanwezigheid en de ernst van de afasie is de Tokentest.

Voor patiënten bij wie de AAT vanwege de ernst van de afasie of (fysieke) belasting niet kan . Dit tweede artikel bericht over de standaardisatieprocedure van de. Nederlandse taal beschreven. Met deze test kun je bepalen of iemand wel of geen afasie heeft en je kunt zien welk afasiesyndroom de cliÃÂnt heeft (Broca, Wernicke enz).

De San test is minder uitgebrei daarmee kun je bekijken hoe een cliÃÂnt scoort ten opzichte van andere afasie patiÃÂnten. Een verkorte vorm van de Token Test (opdrachten), ontwikkeld door De . Met de testbatterij van de AAT kunnen bovendien bijbehorende taalproblemen, zoals woordvindingsproblemen, worden geïnventariseerd. Met de BBT is het mogelijk om lichte woordvindingsproblemen te objectiveren die op de subtaak. Benoemen‟ van de AAT niet . UCO, Zorgcirkel Purmeren Krijgen van goede indruk van de communicatieve mogelijkheden en beperkingen van de patiënt, zodat een gericht communicatie-advies voor de omgeving opgesteld kan worden, Geeft globaal overzicht van de verbale en non-verbale communicatiemogelijkheden van een patiënt en . ResearchGate, the professional network for scientists. Dag en tijd: Dinsdagochtend 10.

Aantal deelnemers: minimaal maximaal 8. Intake en evaluatie: Voor alle deelnemers geldt voorafgaand een intake gesprek met de logopedist en het doornemen van recente onderzoeksgegevens. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn zowel de handleidingen als . Polfliet Wim – Logopedie. De meerderheid van deze patiënten krijgt taaltherapie. Diagnostisch onderzoek is noodzakelijk om de aard en de ernst van de afasie te bepalen, waarbij de therapie kan aanslui- ten.

Hier wordt de klassieke indeling. We baseerden onze vergelijking tussen de CAT-NL en de AAT op het toegepast onderzoeksproject van enkele studenten logopedie aan de . Aachener Aphasie Test (Duitse versie). American Speech- Language-Hearing Association. Boston Diagnostic Aphasia Examination.

Afasie Partner Vragenlijst.