Close

De gier vogel

De vleugelspanwijdte is 4- meter. Het gewicht van een volwassen exemplaar bedraagt tot kilogram. De vogel is hiermee een van de grootste vliegende vogels ter wereld.

Anders dan bij arenden lijkt de kop klein , deze . De vale gier is de meest algemene gierensoort van Europa.

Hij broedt in Zuid-Europese berggebieden. Vooral Spanje kent een grote populatie vale . VALE GIER (Griffon Vulture, Gyps fulvus ) Met een spanwijdte van soms meer dan meter behoort. Luuk punt wist de vale gieren die Nederland aandeden mooi vast te leggen. De aasgier (Neophron percnopterus), de vale gier (Gyps fulvus) en de oorgier ( Aegypius tracheliotus) zijn de gierensoorten die we tegenkomen binnen de Egyptische kunst en het hiërogliefenschrift.

Overzichtelijke informatie over de vale gier , waaronder een overzicht van kenmerken, een foto, geluid en een duidelijke omschrijving van de vogel. Ze hebben goede ogen nodig om hun prooi te kunnen zien en ze moeten snel kunnen vliegen. Ook moeten ze scherpe, sterke klauwen hebben om hun prooi te kunnen vasthouden.

De gier is een apart soort roofvogel. Tot de gieren van de Nieuwe Werel die allemaal grote, eivormige neusgaten hebben, behoren enkele van de grootste vliegende vogels. Tot deze groep behoren onder andere de Andescondor en de koningsgier (zie foto), die zich vooral met dode vissen voedt. De kalkoengier , die in Noord- en Zuid-Amerika leeft, eet . Hij heeft een nek die kaal lijkt, maar dichtbegroeid is met erg korte veertjes.

Vogelaars hebben een vale gier ontdekt bij Stedum. De enorme vogel is deze morgen al door drie verschillende vogelspotters waargenomen in de omgeving van deze plaats. Gieren hebben mooie vleugels. Ze behoren tot de meest bedreigde vogels ter wereld.

De laatste jaren nemen de populaties gieren flink af en daarom luiden natuurorganisaties nu de noodklok. In het grote continent verdween sinds de jaren zestig van de vorige eeuw meer dan tweederde van het aantal grote gieren. Dit heeft veel te maken met het feit dat hij de jeugdherinnering foutief . Maandagochtend april is een zeldzame vale gier in Nederland op meerdere plekken gezien. De imposante aaseter is volgens Natuurmonumenten een welkome aanvulling op de Nederlandse natuur.

De aanwezigheid van de zeldzame dwaalgast is gemeld op de website waarneming. Bij Homerus manifesteerde de godin Athena zich in de gedaante van een gier.

En de oude bard gebruikte de vogel ook om de Sirenen te omschrijven, die hij wezens noemt met het lichaam van een vogel , het hoofd van een . Kleimeer en het Recreatiegebied.