Close

Graaf dialect

Zoom in of verschuif de map om ze beter te zien. Klik op een woord om de naam van het dialect te zien. Hier zijn willekeurige andere dialectwoorden : feesten ( 21x) : batterij (34x) : toren (32x) : verf (45x) : bekijken (24x) : Deksel (83x) : aalput (22x) : Knieën (41x) : rennen (23x) : brandweer (24x).

Antwerpen: klik op het luidsprekertje om het woord te beluisteren. Wa een graaf spel is da.

Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect , aanhangsel Twents. Vandaag graaf -de een put. Nonetheless, they are well described in the Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND).

Maps 39a and 40b show that these. Hij had het Romeinse dialect niet verstaan. Dit menselijk wezen, dat sterven moest, is woest omdat zijn evenknie niet met hem sterft. Als men hem zijn gang liet gaan zou hij hem liever met zijn nagels en tanden verscheuren dan hem laten . Nederfrankische talen en dialecten worden vooral gesproken in het zuiden en .

Sint- Graaf werken: „Is de graaf van halfvasten. Gedurende veertien dagen werd er zeer hard gewerkt. Wie zijn taak eerst had (zie hieronder), mocht het halfvasten als beloning kiezen . Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er een Nedersaksisch dialect , het Stellingwerfs, gesproken. Thans spreken de jongere generaties dit dialect nog nauwelijks. Zij vielen wel onder een keizer of koning maar erkenden niet de door hem aangewezen lokale heerser, zijnde een bisschop of een graaf.

Met de Nederlandse dialecten worden in dit artikel dialecten bedoel die deel uitmaken van of verwant zijn aan de Nederlandse taal en voor het grootste deel tevens in hetzelfde taalgebied als het Standaardnederlands worden gesproken. De in Nederland en Vlaanderen gesproken dialecten of streektalen zijn vaak weer . Zie de algemene toelichting bij deze para- graaf. November, de feestdag van de heilige Hubertus, een graaf aan het hof van koning Theodorik III van Neustrië en Bourgondië en een verwoed jager. Tijdens een van zijn jachtpartijen kruiste een hert met een schitterend kruis in het gewei zijn pa waardoor hij zijn liederlijke levenswandel veranderde en bisschop werd van . Moos is het plaatselijke dialect voor modder, hetgeen de neerbuigende houding ten opzichte van de landbouwgemeenschap illustreerde.

Aan het grafelijk hof heeft ‘s-Gravenzande de helft van zijn naam te danken. Het zou echter ook op het. De Grêf van Halfvasten, wa heej ze meejgebrócht?

En haijen óp e stüksjen èn dower e plümjen óp.

Miejen meej deren tip, tip, tip èn Janne? De Graaf van halfvasten, wat heeft ze meegebracht? Een haantje op een stokje en daar een pluimpje op. En Mieke met haar tip, tip, tip en Jantje in zijn hemdslip.

Een berijmde samenspraak in dialect op de bruiloft van de graaf van Rechteren.