Close

Manie betekenis

Ze gaat gepaard met overmatige vreugde, booshei hyperactiviteit en impulsiviteit en een sterke ongeremdheid in tal van psychische functies. Mensen in een dergelijke toestand denken sneller, zijn. Een manie is gewoonlijk een uiting van een bipolaire stoornis. De kern van het manische syndroom is een expansieve, opgewonden stemming gepaard gaande met lichamelijke en geestelijke overactiviteit. Voor het klinisch dan wel ambulant behandelen van een patiënt zijn niet alleen het toestandsbeeld en het gedrag van patiënt van doorslaggevende betekenis , maar.

Het woord manie staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Een geestelijke stoornis waarbij iemand een poos overdreven vrolijk is (uitspraak : MAA-nie). Na een periode van manie komt meestal een sombere periode ( depressie). Een eerste manische episode wordt door de patiënt meestal niet herken maar soms wel door de familie. In de manie is alles meer en positiever dan normaal.

De stemming is uitgelaten, euforisch of juist prikkelbaar. Er is sprake van onrust en overactief zijn. Het denken is te snel, van de hak op de tak.

Manie is vaak een onderdeel van een cyclus, de manisch -depressieve schommeling, ook wel bipolaire stoornis genoemd. De druk die de depressieve mens op zichzelf uitoefent kan.

De betekenis van het uiterlijk gedrag kan, net als bij dromen, voor elk individu verschillend zijn. Differentieeldiagnose met schizofrenie: — Men spreekt van stemmingsincongruente wanen en hallucinaties. Dit wil zeggen, het horen van stemmen zonder speciale emotionele betekenis en betrekkingswanen zonder aanklagende of beschuldigende inhoud.

Dit kan passen bij manische psychose, maar meestal eerder bij . Je hebt gezocht op het woord: manie. De bipolaire ( manisch -depressieve) stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer van de bevolking voorkomt. Deze stoornis wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en heeft een sterk recidiverend karakter.

In tegenstelling tot de . Heb je last van sterke stemmingswisselingen? Lees meer over manisch – depressiviteit (bipolaire stoornis) en doe de test. Pas op haar 60e kreeg Alie de juiste diagnose: manisch -depressief: Wat een gemiste kans na zoveel leed en kosten voor de maatschappij.

Het herkennen van hypomane of manische verschijnselen is, wanneer je ermee bekend bent, niet moeilijk. Veel ingewikkelder is in het begin van de aandoening inzien dat er sprake is van een ziekte. Meestal begint de stoornis bij jonge mensen vanaf de leeftijd tussenen jaar, maar de stoornis kan ook op latere leeftijd voor het eerst optreden. Tijdens een manie bent u heel energiek en druk. U heeft het gevoel dat u alles aan kunt.

Een bipolaire stoornis is een ernstige ziekte die niet kan worden genezen. De behandeling kan bepaalde verschijnselen wel verminderen en een .