Close

Maximale aslast openbare weg

Als er sprake is van overbelading maakt een videocamera boven de weg een foto van de kentekenplaat en het voertuig. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als de maximum massa met of meer is overschreden, als de aslast meer dan te hoog is of als de koppelingsdruk of meer te hoog is. Op het kentekenbewijs staat hoe hoog de last (druk) onder een as mag zijn van vrachtwagens en andere voertuigen.

Er is een onderscheid tussen een as en asstellen. Voorwaarde is dat de weg geschikt is voor het gebruik daarvan door het voertuig.

Door verandering van wetgeving kunnen afmetingen of gewichten veranderen. Maten en gewichten zijn maximaal tenzij anders genoemd en kunnen . Ook is de maximale last per wiel voor alle motorrijtuigen met beperkte snelheid 6. Hierdoor kunnen lege knikdumpers nu zonder ontheffing over de openbare weg rijden. Een voertuigcombinatie van een landbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid met daaraan een . De onderkelderde vloeren van de voergang in melkvee- en vleesveestallen zijn vaak onvoldoende berekend op de zware aslasten van de huidige generatie voermengwagens.

De sterkte van de voergang is nu nog vaak gebaseerd op de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg.

Een individuele as mag een aslast hebben van maximaal ton. Het overschrijden van de aslasten komt veel voor bij transport waar sprake is van deellading of deellossing. Een vrachtwagen hoeft dus niet te zwaar zijn beladen voor het overschrijden van de aslasten. Als een deel van de lading van een vrachtwagen wordt gelost, kan het gebeuren dat het overige . Elke personenauto, aanhanger en vrachtwagen heeft een maximum toegestaan gewicht.

Ook mag de aslast en de druk op de koppeling (trekhaak) niet te zwaar zijn. Als lading verschuift kan de stabiliteit van het voertuig in gevaar komen of bestaat het gevaar dat lading op de weg valt. Een LZV is een vrachtwagen van maximaal 2meter lengte en een maximumgewicht van ton, alhoewel het maximumgewicht per land kan. Moderne wegen worden ontworpen op aslasten van 1ton.

Onderstaande maten en gewichten gelden uitsluitend voor het binnenlandse vervoer in België (cabotage). Voor het bepalen van de toegestane maximale gewichten en aslasten zijn ook de maximale waarden op het . Om op de openbare weg te rijden moeten deze voertuigen een vervoerstoelating hebben, afgeleverd door de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde, en die voldoet aan de voorwaarden die hij vaststelt. De afmetingen van een voertuig of combinatie van voertuigen . ZZ kenteken en de daaraan gekoppelde mogelijkheid van het verkrijgen ontheffing, zodat ook met het voertuig van de openbare weg gebruik kan worden gemaakt.

Een openbare weg wordt ontworpen conform actuele. CROW richtlijnen inclusief aanvullingen voor hulpdiensten.

Als de richtlijnen gehanteerd worden zal een weg in de regel. Wegbeheerders weten er ook niet altijd goed raad mee waar ze moeten rijden, want ze zijn vaak te fors. De lading meegereken is de maximale hoogte van de voertuigen m. Voor landbouwtrekkers geldt in principe een maximumbreedte van m. Stalvloeren zijn onvoldoende berekend op de zware aslasten van voermengwagens. Dat stelt Eric Pijnappels van DLV.

De richtlijn voor betonnen opstortvloeren. RBOV) gaat uit van een aslast van 1ton. Deze last is ongeveer vergelijkbaar met de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg. Noord-Brabant maken landbouwvoertuigen gelijktijdig met ander (gemotoriseerd) verkeer gebruik van de openbare weg.

Veiligheid op de openbare weg. Het technisch reglement bepaalt de maximaal toegelaten afmetingen in functie van de samenstelling van de sleep, de afstand tussen de (tandem)assen en de toegelaten asbelasting in functie van het moment van .