Close

Prijs aardappelen stijgt

Onderzoek naar wilde rassen om aardappelkwaliteit te verbeteren. Aardappelen actueel nieuws. Het oude gezegde dat men naar het verleden moet kijken om de toekomst te kunnen begrijpen… Lees meer . Op de telersbeurs in Goes werd € hoger genoteerd op € tot € voor fritesgeschikte aardappelen. Met de extreme weersomstandigheden in een aantal belangrijke teeltgebieden zou de termijnmarkt en de fysieke aardappelprijs vast en opwaarts moeten zijn.

Toch wil de markt niet stijgen.

Zowel voor de laatste oude aardappelen als de termijnmarkt voor het nieuwe jaar. De noteringen voor granen op de beurs in Rotterdam en aardappelen op de beurs in Goes stijgen deze week flink. Oorzaak is de droogte van de voorbije weken.

Als die blijft aanhouden, dreigt tot procent van de oogst te mislukken, volgens landbouwexperts. Niet alleen groeien de aardappelen niet meer door de droogte , de grond is . Globaal genomen neemt het prijspeil van het basisvoedsel gedurende deze twee decennia gevoelig toe, wat zeker geldt voor de broodgranen. De prijsstijging van aardappelen is met. Hogere prijzen voor zuivel en aardappelen.

De consumentenprijs van verse halfvolle melk en magere melk is van oktober tot en met februari met een kwart toegenomen.

Het totaal areaal bewaaraardappelen in Vlaanderen zou volgens de enquête met stijgen t. Onder de bevraagde telers daalt het areaal Bintje met. Dit perentage kan na april nog licht gewijzigd zijn, gezien de onzekerheid over de evolutie van de pootgoedprijs op het moment van de ondervraging. Afhankelijk van de leveringsweek verhoogt fritesfabrikant McCain de contractprijzen voor de vroege teelt van Première met tot procent. Volgens grondstoffenmanager Mark Zuidhof zijn de hogere . De notering voor het aprilcontract van aardappelen op de termijnmarkt in Frankfurt steeg vanmiddag met €naar €2per 1kilo. Het is de hoogste prijs die dit seizoen voor 1kilo aardappelen is betaald.

De sterke stijging in een . Prijs aardappelen stijgt explosief op te termijnmarkten. Op de aardappeltermijnmarkt in Amsterdam stijgt de prijs van aardappelen explosief. De nieuwe aardappeloogst lijdt onder de aanhoudende droogte. Dat betekent een mooie stijging t. De marktstemming blijft vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor respectievelijk machinegerooide aardappelen van Bintje, Fontane of . De termijnmarkt op november stijgt tot € 120.

Er werden 6contracten verhandeld. Aprilstijgt fors tot € 130. Fysiek blijft PCA gelijk, evenals RNM, beide op € 25.

Goes noteert voor frietaardappelen € – 28. De grovere sortering steeg met euro naar 2euro per 1kilo. Het is volstrekt niets zeldzaams dat te Dublin, Limerick en op andere plaatsen, de aardappelen , wanneer het gewas mislukt is, tot eenen vijf of zesmalen hoogeren prijs stijgen , zoodat de gemeene man tot den uitersten nood vervalt, en echter brengt zulks gewoonlijk noch op de graanprijzen aldaar eene rijzing te weeg, . Vorig kwartaal was dit nog 54.

Een verschuiving naar links van de vraagcurve voor frieten kan veroorzaakt zijn door: a) een mislukte aardappeloogst b) import van zeer goedkope Oosteuropese aardappelen c) een stijging HOOFDSTUK II. Vandaag was een lichte stijging bij POTATONL voor CAT I tot € à € 75. Dit ging gepaard met een opgang van € 125. Belgapom kwam met de eerste noteringen voor dit jaar, nl.

De AMI Duitsland noteerde voor frietaardappelen € 0 terwijl de cs- prijs opnieuw €. Het april contract stijgt tot € en juni tot € 6. Geen fysieke noteringen vandaag. De motivatie tot stijging zou, aldus sommige beursgangers, te danken zijn aan de lastige partijen in de bewaarschuren. Hij zal in overleg met u een passende contractvorm willen zoeken. Daarmee kunt u de komende jaren weer de zekerheid van een vaste prijs voor uw aardappelen krijgen.

U weet dan waar u aan toe bent. Stijgt de markt, dan heeft u wellicht spijt van uw keuze. Daalt de markt, dan kunt u zichzelf een complimentje geven.