Close

Teerhoudend asfalt storten kosten

Product, Prijs per ton (ex. BTW). Freesasfalt teerhoudend , € 350. Wij houden het recht, U te weigeren op onze stortlocaties. Storten extra gewapend beton. Asbesthoudende materialen;. Afval contant gf vooraf betalen.

Asfalt gontant of vooraf betalen. Weegkosten €1per weging (alleen indien geen tarieven worden doorberekend). Indien ook wenst opgenomen te worden in ons . De verantwoordelijke van de breekwerf bepaalt het soort puin van de aangevoerde materialen vóór het storten , hierbij stelt de chauffeur, . Stenen met gron € 100. Toeslag meer dan zan € 50.

Nadat het asfalt gefreesd of verwijderd is, moet het puin natuurlijk ook weggebracht worden. Om de kosten te drukken, kan je zelf je asfaltresten naar het containerpark brengen.

Afhankelijk of je asfalt teerhoudend of niet is, verschilt de prijs. Standaard afhaal- en storttarieven. Groenafval (takken en struiken).

Derden kunnen bij ons wegen ( Oevers Steenwijk), kosten enkele weging € 5 dubbele weging € 00. Wij accepteren verschillende afvalstromen zoals puin, ( teerhoudend ) asfalt , hout, dakafval, bouw- en sloopafval, restafval, groenafval en grond. Wij zorgen ervoor dat het afval.

U kunt bij ons geen chemisch afval, asbest, huishoudelijk afval, riet en witgoed storten. De recycling is geopend van maandag tot . Puin fijn zan 30. Bielzen tussen b-hout 9. BRC levert zijn producten dan ook met de hoogst mogelijke kwaliteit, tegen de best mogelijke prijs.

Grond schoon met rapport op aanvraag. Op dit moment beschikt BRC over locaties waar u terecht kunt voor het storten van steenachtig bouw- en sloopafval én teerhoudend asfalt in Zaandam, Heerhugowaar Heerenveen, Vondelingenplaat Rt en Amsterdam. Op onze locatie Vondelingenplaat te Rotterdam kunt u terecht voor het tijdelijk opslaan van o. Het thermisch reinigen van teerhoudendasfalt is dan ook opgenomen als minimum standaard in het landelijkafval plan (LAP).

In de praktijk betekent dit dat het . Laten uitbreken en hopen dat het geen teerhoudende is.

Overige vervuiling zoals plastic, papier, hout en andere niet steenachtige materialen. Als de boven genoemde materialen erin zitten, wordt het aangeboden puin geweigerd. Door goed en efficiënt met afvalstromen om te gaan en ze effectief te verwerken profiteert de opdrachtgever direct van een kostenverlagend effect en wordt het milieu gespaard.

Niet teerhoudend asfalt wordt gerecycled tot een kwaliteitsproduct dat wordt gebruikt als grondstof voor het produceren van nieuw asfalt. Geen puin en TAG meer naar stortplaatsen maar 1 hergebruiken. Recycling van beton-, steenafval en ( teerhoudend ) asfalt voorkomt verdere aantasting van natuurlijke grondstoffen en beperkt het storten van puin op stortplaatsen tot een minimum.

Afval dat wordt aangeboden wordt op de weegbrug gewogen. Op basis van gewicht zullen de kosten de met u worden verrekend. Koude verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat in een cementgebonden fundering voor wegenbouw is qua kostprijs vergelijkbaar met toepassing van andere cementgebonden granulaatmengsels in funderingen.

Het is wel een alternatief dat veel goedkoper is dan storten of verbranden in een.