Close

Vakantie psychiatrische patienten

LibraSol – begeleide vakanties en reizen voor mensen met psychische klachten of een GGZ-achtergrond. Een gids met vakantiemogelijkheden voor mensen met een GGZ-achtergrond. Informatie over stichtingen en fondsen die financiële hulp bieden voor vakanties.

Begeleide (groeps)reizen speciaal . De een heeft autisme, een ander asperger en de derde schizofrenie.

Voor de meesten is deelname aan een doorsneevakantiereis lastig of onmogelijk. Dankzij extra begeleiding vanuit de gereformeerde ggz-instelling Eleos genieten ze deze week in Zeeland –soms voor het eerst sinds jaren– van een . Vakanties voor mensen met een handicap, staan er te kust en te keur in De Blauwe Gids. Hoewel het aanbod grotendeels is afgestemd op mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap, zijn er ook wel mogelijkheden voor psychiatrische patiënten.

Er staat ook informatie in de gids over stichtingen en fondsen die . Zoveel wensen zoveel vakanties ! Op De Blauwe Gids vindt je vakantieaanbod van alle NBAV reisorganisaties en accommodaties.

Iedere reis linkt direct door naar de betreffende website. Veel plezier met het zoeken naar je aangepaste vakantie ! Gebruik de zoekopties links om snel jouw ideale zorgvakantie te vinden. Voor psychiatrische patiënten die in zorgeenheden verblijven, kan het een uitdaging zijn om bewust met vrije tijd te leren omgaan en ervan te genieten.

Gaat u deze zomer op vakantie ? U kijkt waarschijnlijk uit naar een paar weken ontspanning op een mooie bestemming. Chronisch psychiatrische patiënten gaan bijna nooit op vakantie. Het belang van vakantie volgens de. Vakantie voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Dat psychiatrische patiënten groepsgewijs met elkaar op vakantie gaan, is sinds enige tijd al geen bijzonderheid meer.

Door de bui- tenwacht worden deze vakanties toch nog als iets bijzonders ge- zien, wat bijvoorbeeld blijkt uit de krantenberichtjes die men hiervoor in de verschillende dagbladen wel aantreft. Psychiatrische thuiszorg biedt een intensief hulpaanbod aan psychiatrische patiënten en hun mantelzorgers. Ze coördineert het zorgaanbod en geeft advies.

Patiënt A was een 32-jarige jongeman die als alleenstaande een vakantie naar Malta had geboekt. Een paar weken voor het vertrek had hij zonder vooroverleg met zijn behandelaar de medicatie . Het is bekend dat vakanties perioden zijn waarin er een wat grotere kans bestaat op het uitbreken van een manie of depressie bij patiënten met MDS.

Het is van belang dit voorbereidende gesprek met uw psychiater aan te gaan ook al hebt u al lange tijd geen manie of depressie doorgemaakt en bent u stabiel ingesteld . Similes zet zich in voor de gezinnen met een persoon die een psychisch probleem heeft. Naast informatie en zelfzorg streeft ze vooral naar meer erkenning. Eleos begeleidt vakantie psychiatrische patiënten. Eleos en Beter-uit Reizen bieden volgend jaar voor het eerst speciale vakantiereizen aan voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

In mei vertrekt er een vliegreis naar het Griekse eiland Rhodos, in juni gaat er een reis naar . Dat is de bedoeling van een project van het psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen in Duffel. Achteraan de voorziening hebben ze een stacaravan geplaatst, die bewoners kunnen reserveren om op vakantie te gaan. Zo zijn ze veilig kortbij maar toch ver genoeg om even echt . Bij opname van een patiënt in een psychiatrische instelling of op een psychiatrische dienst concentreert de zorg zich hoofdzakelijk op de patiënt. Om de zorgverlening aan de groep patiënten met chronisch psychiatrische klachten te kunnen verbeteren is de stichting Helicon opgericht.

Het doel van deze stichting is het bevorderen van adequate vakantievoorzieningen voor chronisch psychiatrische patiënten en hun familieleden met name met het oog op de . Hersenonderzoek bij mensen met een dwangstoornis toont afwijkingen in deel van de hersenschors. Specialistische GGZ behandelt relatief vaak mensen uit laagste inkomensgroepen. Wachtlijsten voor opvang van daklozen en psychiatrische patiënten maken zorg. Nieuwe beschermde woonvormen voor mensen met een psychiatrische ziektein elke gemeente.

Het aantal patiënten met een psychiatrische aandoening in Zeeland schommelt al jaren rond hetzelfde aantal. Zo gaan we ook met de cliënten samen op vakantie. Zeeuwse Gronden is op wandelvakantie in Engeland met een groep sportieve clienten.

Deze sportievelingen bedwingen te voet de 1kilometer lange muur van Hadrianus. Een prachtige tocht door het glooiende Engelse landschap. Tijdens het wandelen komen ze alles te weten over de geschiedenis .