Home » Uncategorized » Weidegang koeien 2017

Weidegang koeien 2017

Het is het tweede jaar op rij dat het percentage melkveebedrijven dat weidegang of deelweidegang toepast, is toegenomen. Op de melkveebedrijven in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Flevoland staan de koeien vaker dan elders het hele jaar op stal. Een commissie, ja, daar was er weer een, heeft onderzocht hoe je meer koeien in de wei kunt krijgen. De weidecoaches van de Stichting Weidegang , die er ook al zijn, kunnen prima helpen bij een soepele overgang van stal naar weide.

Met het fosfaatdossier scheren we als sector langs de rand van de afgrond.

Te lang hebben we elkaar in een wurggreep gehouden wie er het eerst koeien moet inleveren. En na wat geklungel in Den Haag moeten nu alle . De lichte toename van het aandeel melkveehouderijen met weidegang van melkkoeien leidde echter niet tot een groter aandeel melkvee dat in de wei te zien is. De laatste jaren staan steeds meer koeien op stal, veel koeien komen nooit meer in de wei. Economische belangen krijgen hier voorrang.

Dit jaar kiezen 3leden-melkveehouders van FrieslandCampina ervoor om hun koeien in de wei te laten grazen door over te stappen naar weidegang. Vorig seizoen liet 7procent van de melkveehouders hun koeien grazen in de wei. Scherpere eisen rond weidegang.

Het invoeren van de elektronische registratie om te zien welke koeien buiten lopen lijkt er scherper te worden gelet op het aantal uren weidegang van alle koeien. Het is de verantwoordelijkheid van de melkveehouder om aan te tonen dat zijn koeien. Cijfers liegen niet: aantal koeien met weidegang al jaren stabiel.

Dit ondanks beweringen, in het Kamerdebat over verplichte weidegang , dat het aantal koeien dat geweid wordt, daalt. Het was een daverende verrassing in het laatste Kamerdebat voor de verkiezingen: koeien moeten tóch verplicht de wei in. Twee weken geleden werd . Weidegang opgesteld om melkveehouders te stimuleren hun koeien te weiden. Zuivelondernemingen betalen een premie voor de melk van bedrijven waar koeien weiden en er zijn projecten opgezet die melkveehouders helpen om het vakmanschap op het gebied van weidegang te verbeteren.

Daarin vraagt het CBS de melkveehouders naar de weidegang op hun bedrijf in het afgelopen jaar. BRON: LTO Nederland en NZO. Het zuivelconcern meldt dat 3leden-melkveehouders er dit jaar voor gekozen hebben hun koeien de wei in te sturen.

Vorig jaar liet 7procent van de aangesloten leden zijn . Daaruit blijkt dat weidegang gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar. Milieudefensie is teleurgesteld dat er geen verbetering is. Nu blijkt opnieuw dat vrijwillige afspraken om koeien in de wei te houden . Als er gekozen wordt voor het verplichten van weidegang.

Na een winter lang op stal te hebben gestaan, mogen de koeien weer.

De koeien gaan weer naar buiten, tijd voor een korte koeiendans, om vervolgens de rustige natuurlijke. Staatssecretaris Martijn van Dam wil er echter niet aan. Daarom laat hij onderzoek uitvoeren. Geld verdienen met vers gras 27 . De koe kenmerkt het Nederlandse landschap. Voor de zuivelindustrie is het behoud van weidegang be- langrijk.

Aan ons als weidecoaches de uitdaging om hierin te ondersteunen om het ook tot een succes te maken voor zowel koe als ondernemer. Voor iedereen is het beter als de definitie weidegang niet ter discussie staat bij een controle, dus hier gaan we .