Close

Zienswijze

Bestuursorganen (zoals gemeenten) nemen regelmatig besluiten. In sommige gevallen wordt een besluit niet direct genomen, maar publiceert het bestuursorgaan eerst een voorgenomen besluit. Dit doet het bestuursorgaan om belanghebbenden (zowel natuurlijke- als rechtspersonen) de . Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. Zij kunnen dan zienswijzen indienen. Er zijn wel verschillende procedures waarin een zienswijze kan worden ingedien elk met een eigen betekenis.

Veel voorkomend is de gewone inspraak: de overheid gaat in gesprek met de burger om tot een . Er zijn verschillende vormen van inspraak te bedenken: Vaak kunt u een zienswijze indienen als de gemeente. Voorbeeldbrief en tips voor het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een (ontwerp)omgevingsvergunning. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale.

Het is wel een rechtsgebied dat zeker voor burgers, maar ook voor de advocaat met een minder getraind bestuursrechtelijke oog, de nodige valkuilen kent. De bestuursrechtelijke zienswijze – ook bekend als de wettelij- ke hoorplicht – is er . Het woord zienswijze staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Soms is een juridische procedure te voorkomen door mediation.

Bij mediation probeert een bemiddelaar partijen (bijvoorbeeld vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) met een geschil met elkaar in gesprek te brengen en zo tot een oplossing te komen. Heeft u een geschil waarbij de gemeente betrokken is en wilt u . Als u een zienswijze wilt indienen, moet u dat op tijd doen. Wij laten altijd weten hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Acht vragen over het indienen en afhandelen van een zienswijze. Zienswijze ruimtelijke plan(nen). Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeente (bijvoorbeeld voorontwerp- en ontwerp bestemmingsplannen), dan kunt u hierover een zienswijze indienen. Awb gaat namelijk alleen maar over bezwaar- en beroepschriften . Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan.

De wet(ten) bepaalt wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Het ligt daarna ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het indienen van een zienswijze.

Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen waar u het niet mee eens bent. Deze mening heet zienswijze. In een aantal gevallen, kunt u, voordat het besluit genomen is, hier uw mening over geven.

Het indienen van een zienswijze kan bijvoorbeeld als er een ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Vertalingen in context van zienswijze in Nederlands-Frans van Reverso Context: deze zienswijze , de zienswijze van de commissie, zienswijze dat.